Informatie voor professionals in de hulpverlening

Wat is Het Poorthuis?

Het Poorthuis, gelegen in Almere Poort, is een huis bestaande uit twee aaneengeschakelde eengezinswoningen. Het Poorthuis heeft twee verschillende functies. Ten eerste is er een ontmoetingscentrum, op de begane grond, waar geregeld activiteiten zullen worden georganiseerd voor en door de buurt. Ten tweede zijn er vier opvangplekken waar jongeren terecht kunnen die even geen ander thuis hebben. Op de eerste en tweede verdieping zijn er vier complete ingerichte appartementen waar deze jongeren maximaal voor een jaar kunnen wonen.

Bij Het Poorthuis wonen vier gezinnen, omwoners genoemd. De omwoners van Het Poorthuis delen hun leven met deze jongeren. Als vrijwilligers bieden zij hen ondersteuning en begeleiding bij de laatste stappen om zelfstandig te kunnen wonen.

Doelgroep

Het Poorthuis biedt geen professionele zorg waardoor het wonen bij Het Poorthuis niet voor elke jongere geschikt is. Hieronder een aantal voorwaarden die van belang zijn om in aanmerking te komen voor een opvang plek.

  • Wij richten ons op jongeren uit Almere.
  • Jongeren die door problematische omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen en gemotiveerd zijn om zelfstandig te gaan wonen.
  • Jongeren die recht hebben op intensieve specialistische zorg vallen buiten onze doelgroep.
  • Jongeren die open staan om gecoacht te worden naar zelfstandigheid. Onderdeel daarvan is leren hulp vragen daar waar je het alleen niet kunt.
  • Jongeren met voldoende financiĆ«le middelen om zelfstandig te wonen.
  • Jongeren die een dagbesteding hebben van tenminste 20 uur in de week / of bereid zijn daar binnen een afgesproken termijn vorm aan te geven. Indien dit onvoldoende lukt is het accepteren van hulp hierbij een voorwaarde. Dagbesteding kan zijn: studie, werk of vrijwilligerswerk.
  • Jongeren die respect hebben voor de levensovertuiging van de omwonenden en bezoekers van de ontmoetingsruimte.
  • Jongeren die zich actief inzetten voor hun toekomst na het Poorthuis (op het gebied van huisvesting, relaties, werk, studie en financiĆ«n).
  • Jongeren die bereid zijn zich te houden aan de regels die gelden om Het Poorthuis en de buurt leefbaar te houden.
  • Jongeren die redelijk in staat zijn zelf te (leren) koken, wassen, een dag-/nachtritme aan te houden en hun huis schoon te houden.

Aanmelden

Het Poorthuis heeft vier opvangplekken. Dat betekent dat er niet altijd plek is voor nieuwe jongeren. Er is een opvangcommissie die aanmeldingen van jongeren beoordeelt en de intake van jongeren verzorgt. Bij de aanname van jongeren zal de opvangcommissie letten op de samenstelling van de groep bewoners van Het Poorthuis en de draagkracht van de omwoners. Dit bepaalt mede wie er opgevangen kunnen worden in het Poorthuis.

We verwachten van jongeren eigen initiatief. Denkt u dat een jongere in aanmerking komt voor een plek in Het Poorthuis? Dan kan hij of zij zichzelf aanmelden via de website van Het Poorthuis: www.poorthuisalmere.nl/aanmelden-opvang.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar opvang@poorthuisalmere.nl.