Over Het Poorthuis

Opvang

Het Poorthuis biedt plek aan jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, maar het zelfstandig nog niet redden. Vrijwilligers van Het Poorthuis bieden coaching aan de jongeren. We werken er samen aan dat zij de stap kunnen zetten om zelfstandig te gaan wonen.

Ontmoetingscentrum

Op de begane grond van Het Poorthuis vind je het ontmoetingscentrum. Daar worden activiteiten georganiseerd voor alle leeftijden. Activiteiten zoals een high tea, buurtdiner en kinder-of tienerclub.

Wie zijn wij?

Het Poorthuis is een vrijwilligersinitiatief van Stichting Josia. Samen zetten we ons in voor de begeleiding van jongeren, organiseren van activiteiten voor de buurt en in het beheer van Het Poorthuis.

Wie zijn wij?

Wie zijn de mensen achter Het Poorthuis? Bij Het Poorthuis zijn drie groepen vrijwilligers betrokken:

  • de gezinnen die naast Het Poorthuis wonen en de jongeren uit de opvang begeleiden, de zogenaamde ┬┤omwoners┬┤
  • vrijwilligers van de opvang en het ontmoetingscentrum,
  • het bestuur van Stichting Josia.

Omwoners

De omwoners zijn de gezinnen die bij Het Poorthuis wonen. Ze begeleiden op vrijwillige basis de jongeren die op een van de opvangplekken in Het Poorthuis wonen. Ze delen hun leven met deze jongeren en helpen bij praktische zaken.

De gezinnen die naast Het Poorthuis wonen zijn:

  • Mark en Mirjam van Kampen en hun kinderen Elize, Jarno en Hanna
  • Koen en Bea van de Kraats
  • Mark en Marianne Zeldenrust en hun kinderen Josia, Mirjam en Ezra

Vrijwilligers

Er is een groep vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzet voor Het Poorthuis. Naast de omwoners zijn er vrijwilligers die de intake verzorgen van jongeren die zich aanmelden voor een van de opvangplekken. Andere vrijwilligers zijn betrokken bij het vormgeven van de activiteiten in het ontmoetingscentrum of bij het beheer en de schoonmaak.

Wil je je ook als vrijwilliger inzetten voor Het Poorthuis? Wat fijn! Neem dan contact met ons op.

Stichting Josia

Stichting Josia is de stichting achter Het Poorthuis. Stichting Josia wil een positieve impuls geven aan sociaal, maatschappelijk en cultureel werk. Dat doet de stichting samen met vrijwilligers, bedrijven, kerken en andere organisaties.

Meer informatie over de stichting kun je vinden op de website van Stichting Josia.