Informatie over de opvang

In Het Poorthuis bieden we plek aan jongeren die even geen thuis hebben. Zij kunnen tijdelijk wonen in een van de vier compleet ingerichte appartementen of een van de vier kamers. Vrijwilligers van Het Poorthuis helpen de jongeren de draad van hun leven weer op te pakken. Denk aan hulp bij de administratie, omgaan met financiën, het zoeken van een opleiding of werk, en het vinden van een plek waar de jongere zelfstandig kan wonen. Bijzonder is dat een deel van de vrijwilligers, de ‘omwoners’ genoemd, direct naast Het Poorthuis woont.

Doelgroep

Wij richten ons op jongeren uit Almere. Jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen en gemotiveerd zijn om zelfstandig te gaan wonen. Omdat wij geen professionele organisatie zijn vallen jongeren die recht hebben op intensieve specialistische zorg buiten onze doelgroep.

Hulp van uit persoonlijke betrokkenheid

De begeleiding door de omwoners en het opvangteam vindt plaats vanuit persoonlijke betrokkenheid. De zorg is dus geen professionele zorg maar vrijwillige zorg vanuit een goed hart. Zorg die je aan je buren of als vrijwilliger kan bieden. Iedereen draagt bij vanuit zijn/haar eigen talenten en draagkracht.

In Het Poorthuis leveren we geen geïndiceerde zorg. Bewoners blijven verantwoordelijk voor hun eigen keuzes.

Een warm thuis

Als omwoners willen we ons leven delen met de bewoners van de opvang. We eten regelmatig samen en ondernemen activiteiten die vorm geven aan het samen leven. En omdat omwoners en bewoners buren zijn, ontstaan er spontaan contacten. Op deze manier geven we de jongeren een warm thuis – en voor sommigen is dat een nieuwe ervaring.

Hoe werken wij?

Jongeren vinden ons vaak door een verwijzing van een hulpverlener of via mensen in hun netwerk die Het Poorthuis kennen en/of er gewoond hebben. Herken jij je in de omschrijving van de doelgroep? Of ken je iemand voor wie een plek in Het Poorthuis iets kan zijn? Lees dan verder hoe je je kunt aanmelden voor een opvangplek.

Aanmeldingen worden beoordeeld door het opvangteam. Bij een positief oordeel – en als er een plek vrij is of binnenkort vrij komt – worden jongeren uitgenodigd voor een intakegesprek en wordt er gekeken naar de financiële situatie van de jongere. Verloopt de intake positief, dan worden met de jongere afspraken gemaakt over de doelen waar hij/ zij aan gaat werken. Vervolgens wordt de opvangovereenkomst getekend en kan de jongere in Het Poorthuis komen wonen.

We hanteren geen wachtlijst. Via onze Facebook-pagina communiceren we als er weer een plek beschikbaar is.

Informatie voor hulpverleners

We verwachten van jongeren dat ze zelf initiatief nemen voor een plek in Het Poorthuis. Daarom vragen we hen altijd zelf de aanmelding te doen. Wilt u overleggen over een individuele jongere die u begeleidt? Of heeft u vragen over onze werkwijze? Neem dan contact met ons op via opvang@poorthuisalmere.nl.