Wie zijn wij?

Wie zijn de mensen achter Het Poorthuis? Bij Het Poorthuis zijn drie groepen vrijwilligers betrokken:

  • de gezinnen die naast Het Poorthuis wonen en de jongeren uit de opvang begeleiden,
  • vrijwilligers opvang en ontmoetingscentrum,
  • het bestuur van Stichting Josia.

Omwoners Het Poorthuis

De gezinnen met omwoners wonen bij Het Poorthuis. Ze begeleiden op vrijwillige basis de jongeren die op een van de opvangplekken in Het Poorthuis wonen. Ze delen hun leven met deze jongeren en helpen bij praktische zaken.

De gezinnen die naast Het Poorthuis wonen, zijn:

  • Familie van Kampen (Marken Mirjam en hun kinderen Elize, Jarno en Hanna)
  • Familie van de Kraats (Koen en Bea)
  • Familie Zeldenrust (Mark en Marianne en hun kinderen JoĆ«lle, Josia, Mirjam en Ezra)

Vrijwilligers

Er is een groep vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzet voor Het Poorthuis. Naast de omwoners zijn er vrijwilligers die de intake verzorgen van jongeren die zich aanmelden voor een van de opvangplekken. Anderen zijn betrokken bij het vormgeven van de activiteiten in het ontmoetingscentrum of bij beheer en schoonmaak.

Wil je je ook als vrijwilliger inzetten voor Het Poorthuis? Neem dan contact met ons op.

Bestuur Stichting Josia

Stichting Josia is de stichting acher Het Poorthuis. Stichting Josia wil een positieve impuls geven aan sociaal, maatschappelijk en cultureel werk. Dat doet de stichting samen met vrijwilligers, bedrijven, kerken en andere organisaties.