Nieuws

Het Poorthuis start crowdfundingactie voor vierde opvangplek

Het Poorthuis gaat crowdfunden om een extra plek te creëren voor een jongere, die nu even niet thuis kan zijn! Doet u mee?

In Het Poorthuis bieden we tijdelijk onderdak aan drie jongeren die even geen thuis hebben. Dit gebeurt 100% op vrijwillige basis en op bijdrage van particulieren. Gezinnen die in de buurt van Het Poorthuis wonen helpen de jongeren de draad weer op te pakken. Denk aan hulp bij de administratie, omgaan met financiën, of het zoeken van een opleiding of werk. De zorg is dus geen professionele zorg maar vrijwillige zorg vanuit een goed hart.

Ook eten we regelmatig samen en ondernemen activiteiten voor en door de buurt, zoals; kinder kookcafé, buurt diners en ouder kind inloop. Iedereen draagt bij vanuit eigen talenten en draagkracht.

Vanaf september 2017 willen we een extra plek creëren voor nog een jongere die even geen thuis heeft. De nood is hoog en er is voldoende vrijwillige inzet om jongeren te begeleiden. Om dit te realiseren moeten we een kleine verbouwing doen en de plek inrichten. De onkosten hiervoor hopen we via deze weg bij elkaar te halen. Doet u mee? We doen het samen en samen staat niemand alleen.

Stem op Het Poorthuis bij de Rabobank Clubkas Campagne

Dit jaar organiseert Rabobank Almere de Rabobank Clubkas Campagne en wij doen mee. Leden van Rabobank Almere mogen in de periode van 4 oktober t/m 17 oktober stemmen op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Stemt u op ons? Hoe meer stemmen hoe groter de bijdrage. Dus roep ook iedereen om u heen op om op ons te stemmen!

Direct stemmen voor Het Poorthuis

Kinderkookcafé Het Poorthuis

De bijdrage uit de Clubkas Campagne willen we gebruiken om elke maand het Kinder Kook Café te organiseren. Een workshop waar kinderen leren koken en een maaltijd serveren aan buurtbewoners. We hebben het Kinder Kook Café eerder georganiseerd en het was toen een succes. Het eten was lekker en de bezoekers hebben kennis gemaakt met hun buurtgenoten.

 

Lidmaatschap Rabobank Almere

Om te mogen stemmen moet u lid zijn van Rabobank Almere. Bent u klant van Rabobank Almere, check dan of u ook daadwerkelijk lid bent. Want niet iedere klant is automatisch lid. Ga naar internetbankieren en controleer bij mijn gegevens of u lid bent. Nog geen lid? U kunt dan wel een lidmaatschap aanvragen, maar mag deze keer helaas niet meer meestemmen.

Waarom zou u lid worden van de Rabobank en wat zit er aan vast? Het lidmaatschap bij Rabobank Almere kost niets, maar levert wel wat op. U heeft namelijk invloed en zeggenschap op de koers van de bank, ontvangt 4 keer per jaar het ledenmagazine en u mag natuurlijk stemmen voor de Rabobank Clubkas Campagne.

Giften voor Het Poorthuis aftrekbaar voor belasting

Stichting Josia erkend als ANBI

Het Poorthuis bestaat voor 100% dankzij de inzet van vrijwilligers en bijdragen van donateurs, giftgevers en sponsoren. We zijn daarom blij te kunnen melden dat Stichting Josia, de stichting achter Het Poorthuis, door de Belastingdienst erkend is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). We zien in het verlenen van de ANBI-status een erkenning voor de bijdrage die we samen met onze vrijwilligers, donateurs en sponsoren leveren aan duurzame relaties in de samenleving.

De ANBI-status betekent dat u giften, die u doet voor Het Poorthuis, kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Wilt u Het Poorthuis steunen met een gift? Kijk dan voor meer informatie op www.poorthuisalmere.nl/bijdragen.

De ANBI-status is met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2015 toegekend. Meer informatie over ANBI’s vindt u op de website van de Belastingdienst.

Hoe de opvang in Het Poorthuis vorm krijgt

De afgelopen anderhalf jaar hebben in totaal acht jongeren een tijdelijk onderkomen gevonden in Het Poorthuis. Op dit moment wonen er twee jongens en een jonge moeder met haar zoon van twee jaar oud. Bent u benieuwd hoe de opvang vorm krijgt? Lees dan verder.

Op 14 november 2014 kreeg de eerste bewoner van de drie opvangappartementen in Het Poorthuis zijn sleutel. Sindsdien hebben in totaal acht jongeren een tijdelijk onderkomen gevonden in Het Poorthuis. Het zijn allemaal jongeren die een laatste stapje nodig hebben op hun weg naar zelfstandigheid. Daarbij worden ze geholpen door de gezinnen die om het Poorthuis heen wonen.

Mijn tijd in Het Poorthuis was een goede tussenstap. Ik kon even tot rust komen en stond er niet alleen voor.Oud-bewoonster

De coaching van de jongeren kan veel verschillende vormen aannemen, afhankelijk van waar een jongere specifiek behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld samen koken en gezelligheid bij de wekelijkse maaltijd met bewoners en omwoners, hulp bij het op orde krijgen van de financiën en het aanvragen van een uitkering. Anderen worden gecoacht bij het solliciteren, het vinden van een baan of een zelfstandige woonruimte als de jongeren er klaar voor is om uit Het Poorthuis te vertrekken.

Vanaf november 2015 heeft Het Poorthuis vier nieuwe bewoners. Twee jongens van 20 en 18 jaar, die ieder een appartement bewonen, en een jonge moeder van 24 jaar met een zoontje van 2 jaar oud. Na een eerste periode van elkaar leren kennen en inventariseren waar behoefte is aan hulp, gaan we samen werken aan het verwezenlijken van een aantal gestelde doelen die het mogelijk maken om over een tijdje helemaal op eigen benen te staan.