Stand van zaken 20 december 2012

In onze laatste nieuwsbrief las u over een plan B voor Het Poorthuis. Dit plan is de afgelopen tijd verder uitgewerkt. Hieronder praten we u bij over de stand van zaken.

Gesprekken met De Alliantie

Afgelopen periode hebben we veel contact gehad met woningbouwvereniging De Alliantie over het ontmoetingscentrum, de opvang en onze eigen woningen. Het gaat om totaal zeven woningen in het project Meerland (ook in Almere Poort): vijf koopwoningen voor de gezinnen en twee woningen waar het ontmoetingscentrum en de opvangplekken komen. Deze laatste twee woningen worden op kosten van Stichting Josia aangepast en gaan we daarna huren van De Alliantie.
We hebben de koop-/aanneemovereenkomsten van onze toekomstige woningen getekend en elk gezin is bezig de financiën rond te krijgen bij de bank. En we kunnen u melden: dat is tegenwoordig niet in één gesprek klaar! Daarnaast focussen we ons op de verkoop van onze huidige woningen. Weet u nog niemand die op zoek is naar een woning in Almere? We houden ons aanbevolen!
Over het ontmoetingscentrum en de opvangplekken zijn we met de woningbouwvereniging in gesprek. We praten nog over de precieze invulling en hebben het uiteraard ook over de kosten, want deze worden door Stichting Josia gedragen en daar bent u bij betrokken.

Besluit in januari

Helaas kan De Alliantie pas in januari een uitspraak doen over de start van de bouw. We hadden gehoopt dit in december al te weten, maar dit is verschoven naar het nieuwe jaar. Wederom wordt er geduld van ons gevraagd.

Volop aandacht voor Het Poorthuis

19 november zijn we betrokken geweest bij het GIDSgala bij het Van der Valk hotel in Almere. Het was een belevenis om met zoveel bekende mensen te dineren, maar vooral om de tijd en ruimte te krijgen om te vertellen over Het Poorthuis. Op de avond zijn er verschillende veilingstukken geveild en we zijn nog in afwachting van het bedrag wat dit heeft opgeleverd.
Omroep Flevoland schonk deze maand ook aandacht aan Het Poorthuis. Op 5 december is één van de toekomstige Poorthuisbewoners geïnterviewd voor het radio programma “Op de voorgrond”.

Promotiefilmpje Het Poorthuis

Laurien van der Zwan maakte belangeloos en informatieve promotiefilm voor Het Poorthuis. Deze film werd tijdens het GIDSgala voor het eerst vertoond. Hieronder het resultaat.

Tot slot

We wensen u in deze decembermaand alle goeds toe. Dat u leuke en zinvolle ontmoetingen mag hebben met anderen en uit mag zien naar het nieuwe jaar, 2013.