Sociaal jaarverslag 2022 Stichting Josia/Het Poorthuis online

Het Poorthuis is een project van Stichting Josia. Jaarlijks wordt er een sociaal jaarverslag gepubliceerd over de activiteiten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Een van onze kernwaarden is ‘duurzame relaties’. Dit jaar besteden we in het jaarverslag extra aandacht aan hoe we als vrijwilligers investeren in onze onderlinge relaties.

Het Poorthuis bestaat dankzij vrijwilligers. De vrijwilligers maken Het Poorthuis. De kwaliteit van hun onderlinge relatie heeft direct invloed op hoe bewoners en mensen uit de buurt Het Poorthuis ervaren. Door te investeren in deze relaties, blijft Het Poorthuis een warme plek waar mensen zich gezien en gewaardeerd weten. Bea van de Kraats, een van de omwoners, schrijft hoe we dat doen.

Lees meer in het sociaal jaarverslag (PDF) op de site van Stichting Josia.